Over Annemarie

Mijn pad naar Human Design

 


Bore out
In 2018 vond er een grote omslag in mijn leven plaats; ik kreeg een griep die bijna 6 weken duurde en mijn huisarts vertelde me dat mijn lichaam niet in staat was om die te overwinnen omdat ik geen energie meer had. Jaren en jaren van energie weggooien in een job waar ik geen vervulling uit haalde en die me in geen enkel opzicht bevrediging schonk, eiste nu zijn tol. Ik had een flinke burn en bore out.

 

Vanaf dat moment veranderde alles. Uiteindelijk stopte ik met mijn werk, verkocht ik mijn huis (met hypotheek), kocht een buscamper en vertrok om wat rond te reizen langs de kusten van Europa. Ik wilde gewoon weg van alles en had even tijd nodig om voor mezelf helder te krijgen wat ik nou eigenlijk wilde. Gedurende die periode nam ik deel aan een online cursus waarin het Human Design systeem geïntroduceerd werd. Ik denk dat ik op dat moment ergens laag in mijn emotionele golfbeweging zat, want het duurde even voordat ik echt “JA” kon zeggen tegen dit systeem, maar sinds die tijd ervaar ik een niet aflatende, duurzame energie voor mijn experiment en studie van de Human Desing wetenschap.

 

Mijn eerste reading
Na mijn eerste reading kon ik gewoon niet meer wegkijken van de manier waarop ik geconditioneerd was en mijn gedrag op basis daarvan, en het gevoel van non-stop proberen te overleven in mijn leven, de moeizaamheid waarmee alles verliep, het voelde als een complete uitputtingsslag. De confrontatie was en is geen gemakkelijke om onder ogen te zien!
Het goede nieuws: Human Design biedt hele praktische oplossingen geeft om wél tot innerlijke vervulling te komen.

Wat heb ik veel geleerd sinds mijn Human Design reis begon; ik voel zoveel meer compassie voor mezelf, en met een groeiend bewustzijn kan ik nu de film van mijn leven observeren met een toenemende mate van humor.

 

Wat heb ik anderen te bieden?
Ik heb het hele sterke gevoel dat het authentiek leven van mijn eigen leven uiteindelijk anderen kan helpen om dat ook te doen. Specifiek voor emotionele wezens zoals ik, en voor Generators en Manifesting Generators, heb ik iets te delen vanuit de processen die ik zelf heb moeten doorlopen en de ervaringen die ik daarbij heb opgedaan.
My mess is my message!!!

Zoals een van mijn docenten in de Human Design Analistenopleiding het zo mooi heeft verwoord, ben ik “het uithangbord voor Individualiteit en het kiezen van mijn eigen richting”.
Daarmee hoop ik anderen een boodschap van Empowerment en Ondersteuning te bieden.

Mijn Human Design

Ik ben geboren met het design van een emotioneel gedefinieerde Manifesting Generator met een 4/6 profiel op het Right Angle Cross of Contagion.


Manifesting Generator

Een Manifesting Generator is een type dat van alle types het snelst kan functioneren. Formeel gezien behoort de MG tot de groep Generators, maar om een symbolisch vergelijk te maken tussen een pure Generator en een MG: een een Generator is een marathon-loper en een MG is een sprinter.
Een MG is niet ontworpen om zich bezig te houden met één ding, maar met veel verschillende dingen tegelijk, en altijd met als doel om zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn. Een valkuil is dat ze zich niet bezig houden met de dingen waar ze bevrediging uit halen en dat ze de enorme energievoorraad waarover ze beschikken met bakken naar buiten gooien zonder opnieuw energie te genereren uit hun bezigheden. En allemachtig, dat heb ik moeten leren door ervaring!
Als Generator trek ik het leven aan met een magnetische aura in plaats van het zelf te moeten initiëren. Ik ben geen “go getter”.

 

Emotioneel gedefinieerd
Emotioneel gedefinieerd betekent dat mijn gedefinieerde solar plexus centrum de centrale rol speelt in mijn besluitvormingsprocessen. Het is mijn “innerlijke autoriteit”. Om op een correcte manier besluiten te kunnen nemen zit ik alle emotionele golfbewegingen in mijn systeem uit alvorens ik in een ruimte van helderheid kom en een beslissing kan nemen op basis van mijn sacrale respons. Er bestaat voor mij “geen waarheid in dit moment”, alleen over een langere termijn. Als ik mijn sacrale respons en mijn emotionele golfbewegingen negeer en besluiten neem met mijn mind, dan leidt dit tot diepe frustratie. En ook dát heb ik in mijn leven op de harde manier moeten leren. Gelukkig weet ik nu hoe mijn energiesysteem werkt!

 

Opportunistisch Role Model
Het kostuum wat ik draag in dit leven, de rol die mij is toebedeeld, is die van een 4/6 profiel; het opportunistische role model. De 4 is mijn bewuste persoonlijke kant, de 6 mijn onbewuste lichamelijke design. Beide lijnen, de 4 en de 6, vertegenwoordigen lijnen van het hexagram uit de Chinese I’Ching (er zijn in totaal 6 lijnen).

 

De 4 in het profiel maakt dat ik een vriendelijk netwerker ben. Mijn netwerk is essentieel, omdat de kansen in mijn leven daaruit gegenereerd worden. Ik heb ook de eigenschap om die kansen snel en goed te kunnen herkennen. Dit profielnummer is tegelijkertijd het profiel van een externalizer en influencer.
Als ik me bevind in de nabijheid van mensen die niet juist zijn voor mij, dan lijd ik makkelijk aan “mensen moeheid” en haak ik al vrij snel af. Dan trek ik me terug.

 

De 6 in het profiel maakt dat ik een role model ben. Een role model in het leven van mijn authentieke zelf.
De 6e lijn is de bovenste lijn van het hexagram. Het maakt in die zin niet echt onderdeel uit van het hexagram, maar hangt erboven en observeert het geheel, waardoor het inzicht heeft in “het grotere plaatje”. Het is een profiel wat via 3 fasen in het leven wijsheid verzamelt en weet wat wel/geen waarheid bevat, wat wel/niet werkt. Een metafoor is “de wijze vrouw op de heuvel” die liefst maar gewoon haar eigen ding doet, en echt naar beneden geroepen moet worden als mensen problemen niet meer kunnen oplossen en een overstijgende wijsheid nodig hebben. Belangrijke trefwoorden voor de 6 zijn: waarheid, betrouwbaarheid, observatie, (be)oordelen.

 

Right Angle Cross of Contagion 1
Mijn Incarnatiekruis heeft de eigenschap om mensen in een alternatieve realiteit te trekken. Het is in dat opzicht een aanstekelijke verandering in richting. De opzet is om mensen door elkaar te schudden en een nieuwe mogelijke realiteit te laten zien. Het is niet iets wat ik bewust doe. Het is gewoon mijn doel hier en het gebeurt volledig onbewust.
Het is mijn levensvervulling om ‘Ja!’ tegen dingen te zeggen, en vooral veel nieuwe dingen uit te proberen. Ik heb een sterk verlangen om te experimenteren. Daarbij beschik ik over een empowerende aanstekelijkheid om anderen in hun nieuwe richting te bewegen.

 

Individueel & Tribal
Mijn Human Design is sterk individualistisch, maar ook wel tribaal gedefinieerd.
Individualisme brengt mutatie en empowerment. Het is hier niet om beïnvloed te worden, omdat het niet vernieuwend kan zijn als het zich laat beïnvloeden door de status quo van de massa. Het heeft als doel om anderen te bekrachtigen.
Tribaliteit is ondersteunend van aard. Het heeft als doel om mensen en groepen van de juiste community te faciliteren met educatie, middelen en energie.

Human Design Professional

Inmiddels mag ik mezelf een gecertificeerd professioneel analist noemen volgens de International School of Human Design, de opleiding die is gecreëerd door de grondlegger van het Human Design systeem.
Na 30 jaar ervaring uit trial & error, 20 jaar evaluatie en observatie vanuit een hoger perspectief, mijn jarenlange experiment met Human Design en vanuit mijn kennis en skills als Human Design professional weet ik wat wel/niet werkt, wat je kunt vertrouwen en wat niet.
Graag stel ik mij beschikbaar om anderen te ondersteunen bij het realiseren van een vervullend leven.

IHDS Certificate Individual Rave Analyst
IHDS Certificate Partnership Analyst
IHDS Certificate Life Cycle Analyst
IHDS Certificate Incarnation Cross Analyst