Over vrijheid… De grote paradox

Over vrijheid… De grote paradox

Ik wilde een blog schrijven over vrijheid. Het leek me vanzelfsprekend, omdat mijn eigen roeping is dat mensen vrijheid ervaren en omdat dit ook de drijfveer is voor alles wat ik doe. Ook de naam Freequency is daarop gebaseerd. Wat is vrijheid nou voor mij? Welke rol heeft het gespeeld en speelt het nu in mijn leven? Een paar perspectieven op vrijheid.

 

Van Dale, woordenboek der Nederlandse taal:

vrij·heid (de ~v.)
0.1 het vrij-zijnonafhankelijkheid; <> gevangenschap, slavernij
0.2 vrijmoedigheid; = ongedwongenheid
0.3 het niet vallen onder zekere regels = vrijdom
0.4 het niet onderhevig zijn aan het genoemde
0.5 (mv. -heden) daad die van de gewone regel afwijkt
0.6 (mv. -heden) privilege

 

Het begint eigenlijk al met het woord zelf. Het woord en begrip vrijheid impliceert dat er ook iets bestaat wat “niet vrijheid is”, anders zouden we geen specifiek woord hebben voor vrijheid. En dat leidt eigenlijk meteen tot de kern van het begrip. Door in onze taal een woord op te nemen als vrijheid, maken we onszelf eigenlijk al “onvrij”. Voordat het woord vrijheid bestond, was er gewoon alleen maar “datgene wat er was”. Met de introductie van het woord vrijheid splitsten we onze realiteit en ervaring op tussen vrij en niet vrij.
En daarmee blijkt al meteen hoe wij onze realiteit en onze belevingswereld creëren via gedachten en taal.

Betekent dat dan dat vrijheid in absoluut opzicht niet bestaat? Nou, dat valt nog te bezien! Als je jezelf onvrij maakt via je labels, via je gedachten en via woorden die je toekent aan een bepaalde situatie…dan is er ook een gebied daarvóór, een leegte waar al dit soort woorden en begrippen uit voortkomen en van waaruit je alles beschouwt, zoals ik nu doe, het gebied waarin je de waarnemer bent van al die gedachten en betekenissen. Voordat iets “iets” wordt, is er gewoon “niet iets”. En dat betekent dat je in dat gebied vrij bent van alle waarden en beperkende betekenissen die je ergens aan toeschrijft.

Maar wat vooral duidelijk is, is dat vrijheid in absolute zin, buiten de woorden en betekenissen die wij eraan geven, niet bestaat. Het is gewoon zoals het is.

Nou, dan zijn we klaar. Het bestaat niet. Daar gáát mijn blog. Want wat valt er dan verder nog over te zeggen?
Toch wilde ik eens verder kijken naar waarom we het woord vrijheid überhaupt gebruiken.

 

“Vrijheid is het vuur dat illusies wegbrandt”

 

In mijn eigen ontdekkingstocht naar mijn roeping en door meditatie werd me steeds meer duidelijk dat ik het woord vrijheid gebruikte om een bepaald gevoel uit te drukken en bij benadering zag ik dat dat ook voor andere mensen het geval was; al was de manier waarop vrijheid in de wereld werd neergezet voor iedereen anders, het gevoel dat erbij hoorde kwam wél overeen.

Bij mij was bijvoorbeeld de ervaring dat iets wat me beperkte in mijn doen en laten voelde als “onvrij”. Ik kon onvrijheid letterlijk voelen in mijn lichaam als een verkramping of een benauwd gevoel. Ik voelde dat bijvoorbeeld op mijn werk, waar ik me moest houden aan vaste instructies en me moest bewegen binnen allerlei kaders en routines, en waarbij ik moest voldoen aan allerlei verwachtingen.

De ervaring dat alles mogelijk was daarentegen voelde  als “vrij”. Ik denk aan het moment dat ik voor het eerst een autootje kocht. Het voelde alsof de wereld opeens veel groter werd en ik veel vrijer. De ervaring dat alle mogelijkheden open lagen en er geen grenzen waren voor waar ik heen kon voelde in mijn lichaam als een expansie, er was een diepere ademhaling mogelijk, alles in mijn lijf ging “open”. Wat ik ook merkte, was dat het begrip vrijheid, alleen al door eraan te denken en erop af te stemmen, me vervulde met een gevoel van ecstase, een soort dronkenschap van vreugde. Het stond los van de auto, dat was alleen een symbool wat ik aan het woord vrijheid had gekoppeld.

 

“Wanneer niets zeker is, is alles mogelijk”

 

Meditatie was een tool van onschatbare waarde om dit alles te kunnen waarnemen vanuit neutrale positie en om me bewust te worden van wat er allemaal gebeurde in mijn systeem. En om koppelingen die ik maakte te kunnen ontleden.

Door het gevoel los te kunnen koppelen van de gebeurtenissen, realiseerde ik me ten diepste dat ik door dit soort afstemmingen op de energie van woorden en begrippen, zoals vrijheid, op elk moment mijn staat van zijn kon bepalen. En sterker nog … na verloop van tijd kon ik ook echt ervaren dat hoe ik me voelde, niet afhankelijk was van de woorden of begrippen,  en ook niet van situaties waarin ik me bevond, maar van de betekenis die ik er zelf aan had gegeven.

Tot op dat moment was mijn gevoelsstaat altijd onbewust bepaald door de betekenis die mijn mind ergens aan toekende en door mijn reactie daarop. En even onbewust reageerde ik daarop met mijn handelen. Als er een weerstand was in mijn mind, voelde ik dat in mijn lichaam en was mijn reactie om zo snel mogelijk uit de situatie weg te gaan of de oorzaak van de weerstand en het gevoel van weerstand zelf te vermijden. Het was werkelijk een (onbewust) doel op zich om gevoelens van weerstand te vermijden.

Een voorbeeld was het loslaten van mijn vaste baan na 20 jaar. Mijn baan voelde altijd als een enorme beperking in mijn vrijheid. Door de aard van het werk, maar ook door de vaste regels er omheen, zoals de tijden waarop ik moest werken, de uitstraling van mijn werkplek, de prestatiedruk, het ontbreken van creatieve inbreng, alle verplichtingen er omheen, etc.. Toch bleef ik 20 jaar in soortgelijke functies vastzitten uit angst om niet te kunnen overleven als ik er de stekker uit trok.
Toen ik uiteindelijk op een punt kwam dat ik niet anders meer kon dan ermee te stoppen, ging dat gepaard met een hoop angsten en onzekerheden. Ik was zo geconditioneerd om mijn werk te koppelen aan veiligheid, zekerheid en overleven, dat mijn systeem in het begin behoorlijk op tilt sloeg. Na deze stormloop van gevoelens een tijdje te hebben geobserveerd, realiseerde ik me dat ze me belemmerden om vrijheid te ervaren. De hele wereld, alle mogelijkheden lagen voor me open. Ik kon helemaal opnieuw mijn realiteit vormgeven. Dit was notabene waar ik altijd naar had verlangd en nu kon ik er niet eens van genieten door al die voorgeprogrammeerde angsten die me overspoelden!

Meditatie en bewuste ontspanning hielp me om steeds meer de neutrale waarnemer van alles te zijn en te kijken naar de processen die zich in mijn mind en in mijn lichaam afspeelden, zonder erop te reageren, zonder er betekenis aan toe te kennen en zonder ze te vermijden. Ik zag dat ik al veel langer in mijn leven allerlei situaties vermeed vanwege angstgevoelens of onzekerheidsgevoelens die ze opriepen. Anderzijds zag ik dat ik aan situaties bleef vasthouden om dit soort gevoelens niet te voelen, vanuit een behoefte aan het gevoel van veiligheid en zekerheid. Als ik bleef zitten waar ik zat, dan was de kans dat er iets gebeurde immers minimaal en wist ik in elk geval zeker dat ik elke maand een inkomen had en in leven kon blijven. Optimale risicobeperking.
Natuurlijk is ook dat uiteindelijk een schijnzekerheid en – veiligheid. Het gaat weer om de betekenis die je ergens aan geeft en je reactie erop. Je voelt je veilig als je mind de situatie bestempelt als veilig.

 

“Wat als ik val?
O, maar liefste, wat als je vliegt?”

 

Met het doorzien van die processen kreeg ik een instrument in handen om zélf te bepalen of ik vasthield aan de betekenis die ik aan situaties had gegeven of niet. Ik kon de grootste angsten en weerstanden aanschouwen zonder mijn gedrag erdoor te laten bepalen. Ik kon ze gewoon toelaten en door me heen laten stromen.  En guess what. Er gebeurde helemaal niks. Ik was er nog steeds en ik overleefde ze allemaal.  Ik hoefde al die gevoelens niet langer te vermijden of er mijn handelen door te laten bepalen. Er viel iets van me af. Ik hoefde niets meer te controleren. Mijn gedachten niet, mijn situatie niet, mijn gevoelens niet. Er kwam ruimte om alles te voelen wat er zich aandiende en ik hoefde er niets mee te doen. Ik kon gewoon ontspannen te midden van alle turmoil. Gaandeweg verloren al die gevoelens hun grip op me. Wat een space gaf dat! Een instant realisatie van vrijheid!

Ik leerde zelfs de schoonheid te zien van al die emotionele bewegingen, als golven in een soms woeste en soms kalme zee. En mijn verwondering en ontzag voor de onpeilbare mysterie van het leven verdiepte zich steeds meer. Zo werd mijn roeping “vrijheid ervaren” niet alleen mijn directe ingang naar het acuut realiseren van mijn meest vreugdevolle staat van zijn, maar ook mijn ingang naar overgave aan wat zich ook maar aandient op welk moment dan ook.

Natuurlijk, het blijft een oefening. Soms word ik overspoeld door gevoelens en emoties en zijn ze zo intens en/of overweldigend dat ik erin word meegesleept. Het lijkt ook wel alsof, hoe meer ik er onthecht naar kan kijken, hoe heftiger ze worden. Het leven geeft je alleen maar wat je aankunt wordt er soms gezegd. Misschien klopt dat. De dingen die ik nu doorleef, had ik jaren geleden niet zo kunnen handelen als nu.

Er is met deze realisatie al een hele tijd een proces van loslaten aan de gang. Eerst laat je de kleine gehechtheden los, daarna komen de diepere hechtingen aan de oppervlakte. Bij elke loslating word je vrijer en lichter. Je sleurt minder ballast mee, je wordt letterlijk minder zwaar.

Een voorbeeld van ballast in je mind-body energiesysteem is het verzamelen van spullen in je huis. Toen ik mijn huis verkocht omdat ik me los wilde maken van een hypotheekverplichting en een vaste locatie, moest ik de meeste van mijn spullen opruimen. Voorheen bewaarde ik toch redelijk wat spullen omdat ik dacht dat ik ze ooit nog wel eens nodig kon hebben. Meestal lagen ze in de kast en keek ik er jaren niet naar. Toen ik al die spullen verkocht, weggaf of weggooide, merkte ik dat daarmee ook een zware ballast wegviel. Bij elk voorwerp wat ik losliet voelde ik me mentaal en lichamelijk lichter worden.

Dit is een simpel voorbeeld. De hechtingen op spullen zitten meestal niet zo diep dan de hechting op je overtuigingen en je visie op de realiteit. Zodra je wat dieper in the rabbit hole induikt, gaat het onthechtingsproces soms gepaard met flinke confrontaties met jezelf en lichamelijke ongemakken, omdat al die mentale en emotionele ballast zich in je lichaam heeft gemanifesteerd als blokkades in je energiesysteem die uitgezuiverd moeten worden. Bij mij uitte zich dat in een parasitaire infectie. Daarover zal ik in een latere blog meer vertellen.

 

“Als ik dit bereik en vrij ben van dat, dan ben ik ok.
Deze onbewuste mindfuck creëert de illusie van een toekomstige verlossing”

 

Aan de ene kant is vrijheid iets wat altijd al aanwezig is, te midden van elke mentale of fysieke ervaring van “vrij zijn” of “niet vrij zijn”. Vrijheid hangt niet af van mijn mentale bespiegelingen of van mijn gevoelstoestand. Ik hoef daar niets mee te doen en ben vrij om alle keuzes te maken die ik maar wil maken (ondanks alle gevoelens van angst die daar soms mee gepaard gaan). Ik kan vrijheid proberen te bereiken door allerlei ervaringen en het najagen van verlangens, maar dat is niet wat me vrij maakt. Wat me vrij maakt is het besef dat ik al vrij ben, vóór deze ervaringen, te midden van deze ervaringen.

Aan de andere kant ben ik ook steeds meer gaan beseffen dat vrijheid een illusie is.
Het feit dat ik de vrijheid heb om steeds nieuwe keuzes te maken, betekent niet dat ik ook vrij ben van de gevolgen van die keuzes.
En door het hele proces besef ik nu dat ik ook gebonden ben aan het leven, het leven stroomt door mij heen op allerlei manieren. Ik ben niet die ervaringen. Ik ben het bewustzijn daarvan, het leven zélf, net als alle andere verschijningsvormen (mensen, dieren, planten, planeten, het universum, ….) En dat is een mindblowing niet te bevatten mysterie!

Dit alles maakt dat ik het leven meer benader vanuit verwondering. Zoals dat gebeurt met een kind wat opgroeit en alles voor de eerste keer ontdekt.
Het hele ontdekkingsproces heeft me meer geopend voor het leven zoals zich dat openbaart. Mijn mind denkt alles te weten, maar Ik weet steeds minder. Ik ben steeds minder een “persoon”, steeds minder mijn gedachten, steeds minder mijn lichaam, steeds meer een wonderlijk mysterie, ik beschouw de dingen ook als minder vanzelfsprekend.
Maar ik zit ook niet meer zo vast in mijn comfortzone, in een levensweg zoals die door de massa wordt geprojecteerd en bewandeld als zijnde “zoals het hoort”, “zoals je moet overleven”. Ik ben niet meer zo bang voor de gevoelens van “niet overleven” of wat voor andere gevoelens dan ook. Door het toelaten van alle gevoelens voel ik me steeds authentieker worden.
Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren en ik ben daar ok mee. Is dat ook niet een vorm van vrijheid?

 

“Als je vrij bent, hoef je niet te vluchten”

 

Mijn roeping is om mensen vrijheid te laten ervaren.
Het is mijn missie om zelf die vrijheid te leven, te weerspiegelen, open te gooien.
Om mensen los te maken van de verkramping van alle mentale bespiegelingen die ze hebben geadopteerd als “de waarheid”.
Om mensen te laten zien dat de waarheid veel groter is dan de gedachten stromen die ze erover hebben en waardoor ze zich laten beperken in hun mogelijkheden.
Om mensen te laten beseffen dat ze zelf hun realiteit en omstandigheden creëren met hun gedachten, met hun woorden, met hun labels, met hun beperkende overtuigingen. Of tenminste om mensen te laten experimenteren met het begrip vrijheid in zichzelf.
Om mensen te laten zien dat ze op elk moment de vrijheid hebben om andere keuzes te maken, ongeacht hun eigen mentale blokkades en die van de angst vermijdende raadgevers om hen heen.
Om mensen te laten ervaren dat het leven vrijheid is én níet vrijheid. Wat je maar zelf kiest.
Om mensen te laten ervaren dat hun energie weer kan gaan stromen door nieuwe keuzes te maken, door nieuwe ervaringen toe te laten, door uit hun veilige comfortzone te komen, door alle nuances van het hele gevoelsspectrum toe te laten.

En dat ís vrijheid!!!

 

Als je benieuwd bent naar jouw roeping en wat dat betekent voor jouw ervaring van vrijheid, kun je dit ontdekken in de workshop “Vind je Roeping” op 12 september 2019. Aanmelden kan hier.
Je kunt je roeping ook ontdekken in een individuele online sessie door een afspraak in te plannen via Calendly.
Meer informatie kun je opvragen via info@freequency.nl

Geen reactie's

Geef een reactie