Het belang van je roeping Enlightenment & Empowerment

Het belang van je roeping Enlightenment & Empowerment

Nadat ik de moed en het vertrouwen had verzameld om de veiligheid en de zekerheid van mijn vaste job in de zorgsector achter met te laten, kwam niet zo lang daarna het roepingswerk intensiever op mijn pad. Ik had er al kennis mee gemaakt in 2017, tijdens een retreat van Bentinho Massaro in het Limburgse Baarlo. In eerste instantie ging ik daarheen omdat ik al een aantal jaren intensief bezig was met de online Enlightenment studies van Bentinho en omdat ik benieuwd was hoe ik de transmissie van zijn wijsheid zou ervaren als ik zijn lessen live zou bijwonen. Behalve de Enlightenment studies, bestond zijn Trinfinity Academy ook uit Empowerment studies, maar daar was ik tot dat moment nog niet zo in geïnteresseerd.

Tijdens de retreat was er een workshop met een gastdocent, Anurag Gupta, waarbij alle deelnemers in groepjes aan de slag gingen om op basis van instructies hun roeping in het leven te achterhalen. Voorheen dacht ik altijd dat je roeping te maken had met je talenten, maar die visie werd drastisch bijgesteld tijdens de masterclass over roepingswerk en de aansluitende workshop. Gaandeweg werd me duidelijk dat de Enlightenment studies en de Empowerment studies een kruisbestuiving voor elkaar zijn en elkaar versterken en katalyseren. Het roepingswerk is onderdeel van de Empowerment studies.

Het werkt als volgt:

Enlightenment, dus verlichting, is de realisatie dat wat je werkelijk bent voorbij vorm of inhoud ligt, dat je alleen het bewustzijn bent waarin vorm en inhoud verschijnen. Dit is moeilijk concreet te maken, omdat – als je het gaat beschrijven – je genoodzaakt bent om gebruik te maken van begrippen, woorden, concepten, etc.. Je moet dus gebruik maken van vorm en inhoud om iets te beschrijven dat voorbij vorm en inhoud ligt. Dat is per definitie onmogelijk. Dat is waarom in de zenleer wordt gesproken over de vinger die naar de maan wijst. Je kunt ergens naar wijzen, maar je kunt niet zeggen wat het is.

Waar het dus grofweg op neer komt, is dat wat je werkelijk bent niet gedefinieerd kan worden. Dat is een realisatie die een diepgaand inzicht vergt in jezelf. Je moet jezelf en alles wat je ervaart als een chirurg gaan ontleden en datgene wegsnijden dat je niet kunt zijn, omdat het verschijnt in het bewustzijn dat het herkent. In dit proces moet je alle overtuigingen traceren tot aan de wortel en alles wat niet fundamenteel houdbaar is als waarheid met wortel en al wegsnijden. Het is een proces waarbij je niet direct kunt definiëren wat je wel bent, maar alleen kunt herkennen en wegsnijden wat je níet bent. Het pad naar verlichting is dus een afbraak proces. Je ontmantelt al je identificaties.

Empowerment is het proces, waarbij je je realiseert dat datgene wat je bent zelf de schepper is van je realiteit en bewust je droomleven kan manifesteren. Zelf de schepper van je realiteit? Ja, wij zijn een soort elektromagnetische zendmasten. We bestaan uit energie. Ons lichaam is de meest vaste vorm van die energie, zoals bijvoorbeeld ijs de meest vaste vorm van water is. Ons mentale gedeelte is een meer subtiele vorm van energie, een meer vluchtige/minder vaste vorm, zoals bijvoorbeeld waterdamp een minder vaste vorm is van water. We hebben nog subtielere delen dan het mentale gedeelte. Al die verschillende dichtheden van onze materie vormen ons energielichaam.

Dat energielichaam resoneert op bepaalde frequenties. Alle gedachten en overtuigingen die wij vasthouden in ons energiesysteem, hebben een rechtstreeks effect op de frequentie van ons energieveld. En heel simpel gezegd, werkt dat energieveld als een magneet. Het heeft een interactie met je buitenwereld. Het trekt als het ware de dingen die je zelf verkiest om te zien in je realiteit op basis van je overtuigingen. Je schept dus zelf je omstandigheden, jouw realiteit door de frequenties waarop je energielichaam vibreert.

Hoe lopen deze 2 paden van Enlightenment en Empowerment dan samen?

Empowerment, vaak geïnitieerd doordat iemand in aanraking komt het “The Law of Attraction”, kan een middel zijn om een nieuwe realiteit te creëren om van een andere realiteit weg te rennen. Dan wordt Empowerment ingezet omdat er een overtuiging is dat er fundamenteel iets mis is in je leven en dat er dingen ontbreken.

Je hebt het Enlightenment pad nodig om je te realiseren dat er nooit iets ontbreekt. Dat ook dat een opvatting is, een overtuiging die geen waarheid kan bevatten. Het is een fundamentele misvatting.
Als je je realiseert dat wat jij bent voorbij vorm en inhoud ligt, dan komt daarbij een soort realisatie van vrijheid. Je realiseert je dat er voortdurend vanalles verandert, maar dat wat jij bent daardoor niet wordt bedreigd, dat wat jij bent is nl. niet aangetast kan worden door wat dan ook. Het is het bewustzijn waarin alles verschijnt en verdwijnt. Het bestaat buiten de begrippen tijd en ruimte. Het is onaantastbaar.

Aan de andere kant draagt het eenzijdig beoefenen van de Enlightenment leer ook risico’s in zich mee. Het afbraakproces, de ontkenning dat je niet je lichaam bent, niet je gedachten bent, niet je gedrag bent, niet je emoties bent, etc. kan zo op zichzelf gaan staan en een zo’n verblindend doel op zich worden, dat ook alle schoonheid in die verschijnselen wordt ontkend en afgewezen.

Er wordt dan in die hardcore ontkenning uit het oog verloren wordt hoe bijzonder en wonderlijk al die verschijnselen zijn die in je bewustzijn ontstaan en verdwijnen. Hardcore Enlightenment practice kan daarmee uitmonden in iets wat voorbij gaat aan het bijzondere mysterie van al die verschijnselen, van het leven.
Empowerment kan je dan het inzicht geven dat wat je bent ook magisch mooi is. Je bent puur goddelijk bewustzijn dat zelf zijn realiteit creëert.

Wat heeft dit allemaal met je roeping te maken? Je roeping gaat veel dieper dan je talenten waarmee je bent geboren of die je hebt ontwikkeld. Je roeping is een frequentie die zo dicht mogelijk de frequentie van je hoogste staat van zijn benadert.

Als je je ten diepste vanuit directe ervaring realiseert dat alle overtuigingen, belemmeringen, conditioneringen uiteindelijk geen effect kunnen hebben op wat je werkelijk bent (het onbeweeglijke bewustzijn), dan vibreer je op dat level van puur onverstoord bewustzijn. Dat is een hoge subtiele frequentie die je het best kunt omschrijven als dat je jezelf ervaart als puur licht, vreugde, vrijheid,…
Je roeping is als het ware een poort naar dat subtielere pure hoog vibrerende bewustzijn. Het is een frequentie die dicht bij je hoogste staat van zijn ligt en daarom is het zo waardevol.

Creëren doen we non-stop, of we het nou willen of niet. De frequentie van je energieveld trekt aan en stoot af. Wij zijn Scheppers, verlengstukken van het Scheppende principe van het universum. Veel mensen noemen dat God, of de Bron. Anyway, wij kunnen niet “niet scheppen”. Dat is onmogelijk, omdat we ons energieveld niet uit kunnen zetten. Als je je roeping weet, heb je een kompas om op basis van dat principe te navigeren door het leven.

Je hebt aan de ene kant de mogelijkheid om je geconditioneerde belemmerende en beperkende overtuigingen te gebruiken als kompas, waarmee je een leven creëert dat binnen allerlei kaders blijft en een gevoel van schijnzekerheid geeft.
En aan de andere kant heb je de mogelijkheid om je roeping te gebruiken als kompas, waarmee je keuzes maakt op basis van wat het dichtst komt bij je hoogste vreugde, de hoogste frequentie die je kunt ervaren.

Welk kompas je ook kiest, je creëert altijd zelf je leven en je omstandigheden.
In de eerste optie is dat een leven dat overeenkomt met de vaste lage belemmerende beperkende frequentie. In de tweede optie is dat een leven dat meer vloeibaar is en resoneert op een hogere expansieve ruimtelijkere vreugdevolle frequentie.

Mijn roeping is dat mensen vrijheid ervaren. Zoals je ziet is mijn roeping gericht op de ervaring van andere mensen. Men spirituele volwassenheid ontstijg je de mechanismen van de overlevingsstrijd. Door te beseffen dat wat je werkelijk bent onaantastbaar en onsterfelijk is, komt ook het besef, dat er niets te bevechten valt en dat er hogere doelen zijn. Dat is wat ze noemen de overgang van de 3e dimensie naar de 4e dimensie. Je functioneert niet meer op basis van je overlevingsinstincten (onderste 3 chakra’s van het energielichaam), maar op basis van het hart (4e chakra) of hogere wijsheid. Je bent hier om je hoogste staat van zijn, je hoogste vibratie in de wereld te zetten en om andere mensen te bevrijden via jouw hoogste vibratie.
Voor mij is de realisatie van vrijheid de poort naar mijn hoogste vibratie. En die wens ik voor iedereen. Dat is de reden dat ik me richt op het roepingswerk en het begeleiden van mensen bij het doorzien van hun beperkingen en belemmeringen. In dit werk ligt de poort naar bevrijding.
Het is het meest opwindende, meest zinvolle, meest vervullende wat ik kan doen in dit leven.

Mijn keuzes maak ik op basis van mijn roeping. Komt de keuze overeen met de energie die ik voel bij mijn roeping? Als de keuze deze energie benadert is het een goede keuze. Elke keuze waarbij ik een lager vibrerende energie voel, laat ik gaan.
Concreet ziet mijn realiteit er daarom nu als volgt uit: Ik reis vrij rond door Europa. Mij bestemmingen zoek ik uit op basis van de energie die ik erbij voel. Ik ben bijvoorbeeld graag in de zon. Door in de zon te zijn hoef ik me veel minder bezig te houden met allerlei praktische eerste levensbehoefte dingen, zoals warm blijven of een huis met voldoende ruimte zoals je dat nodig hebt als je ’s winters binnen moet zien te overleven. Het voelt meer als vrijheid om buiten te leven in de zon. Als er een nieuwe bestemming in mijn bewustzijn komt waar ik weer opnieuw die opwinding bij voel, dan ga ik daarheen. Als mijn hoogste energie is om te blijven op de locatie waar ik ben, dan blijf ik daar.

Ik werk vanaf een andere locatie die ik leuk vind; een terrasje, een hip café, een strandpaviljoen, een leuke co-creation werkplek, whatever suits my highest vibes.

Ik heb de vrijheid om te werken op momenten dat ik echt ook de energie en opwinding voel om met mijn werk bezig te zijn. Maar werken dekt wel een andere lading. Ik kan in de zon liggen en ondertussen toch – voor het oog onzichtbaar – werken, omdat er door niets te doen nieuwe inspiratie en ideeën bij mij binnenstromen. Ook als ik gewoon lekker zit te schrijven stromen er ideeën uit mijn systeem via mijn handen op papier, zoals nu.

Ik doe nu roepingswerk, maar als ik morgen nieuwe inzichten opdoe over mijn hoogste vervulling en ergens anders meer energie bij voel, dan heb ik de vrijheid om het roer om te gooien of bij te sturen.

Mijn grootste vreugde is om deuren te openen voor mensen om deze zelfde vrijheid te ervaren.

Geen reactie's

Geef een reactie