Over Annemarie

Human Design Annemarie

 

“Een energie van Individualiteit, ontworpen om de “Tribe” support te bieden met “grotere geheel perspectieven”, die Intimiteit/Genegenheid bekrachtigen binnen een Community. Een Individuele Koers die Kansen zoekt om de Tribe te ondersteunen”.

 

 

Manifesting Generator
Ik ben geboren met het design van een emotioneel gedefinieerde Manifesting Generator met een 4/6 profiel.
Een Manifesting Generator is een type dat van alle types het snelst kan functioneren. Formeel gezien behoort de MG tot de groep Generators, maar om een symbolisch vergelijk te maken tussen een pure Generator en een MG: een een Generator is een marathon-loper en een MG is een sprinter.
Een MG is niet ontworpen om zich bezig te houden met één ding tegelijk, maar met veel verschillende dingen, en altijd met als doel om zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn. Een valkuil is dat ze zich niet bezig houden met de dingen waar ze bevrediging uit halen en dat ze de enorme energievoorraad waarover ze beschikken met bakken naar buiten gooien zonder opnieuw energie te genereren uit hun bezigheden. En allemachtig, dat heb ik moeten leren door ervaring!
Door hun open en magnetische aura trekken generators het leven aan, in plaats van het zelf te moeten initiëren.

 

Emotioneel gedefinieerd
Emotioneel gedefinieerd betekent dat mijn gedefinieerde solar plexus centrum de centrale rol speelt in mijn besluitvormingsprocessen. Het is mijn “innerlijke autoriteit”. Om op een correcte manier besluiten te kunnen nemen zit ik alle emotionele golfbewegingen in mijn systeem uit alvorens ik in een ruimte van helderheid kom en een beslissing kan nemen op basis van mijn sacrale respons. Er bestaat voor mij “geen waarheid in dit moment”, alleen over een langere termijn. Als ik mijn sacrale respons en mijn emotionele golfbewegingen negeer en besluiten neem met mijn mind, dan leidt dit tot diepe frustratie. En ook dát heb ik in mijn leven op de harde manier moeten leren. Gelukkig weet ik nu hoe mijn energiesysteem werkt!

 

Opportunistisch Role Model
Het kostuum wat ik draag in dit leven, de rol die mij is toebedeeld, is die van een 4/6 profiel; het opportunistische role model. De 4 is mijn bewuste persoonlijke kant, de 6 mijn onbewuste lichamelijke design. De 4 en de 6 vertegenwoordigen lijnen van het hexagram uit de Chinese I’Ching (er zijn in totaal 6 lijnen).

 

De 4 in het profiel maakt dat ik een vriendelijk netwerker ben. Mijn netwerk is essentieel, omdat de kansen in mijn leven daaruit gegenereerd worden. Ik heb ook de eigenschap om die kansen snel en goed te kunnen herkennen. Dit profielnummer is tegelijkertijd het profiel van een externalizer en influencer.
Als ik me bevind in de nabijheid van mensen die niet juist zijn voor mij, dan lijd ik makkelijk aan “mensen moeheid” en haak ik al vrij snel af. Dan trek ik me terug.

 

De 6 in het profiel maakt dat ik een role model ben. Een role model in het leven van mijn authentieke zelf.
De 6e lijn is de bovenste lijn van het hexagram. Het maakt in die zin niet echt onderdeel uit van het hexagram, maar hangt erboven en observeert het geheel, waardoor het inzicht heeft in “het grotere plaatje”. Dit profiel doorloopt als enige een proces van 3 fasen in het leven (een trial & error fase, een “on the roof” fase, waarbij het zich terugtrekt, geneest van de 1e fase en het leven observeert zonder te engageren en als laatste een “off the roof” fase waarin het zich terug begeeft onder de mensen met opgedane wijsheid). Het is een profiel wat wijsheid verzamelt in het leven en weet wat wel/geen waarheid bevat, wat wel/niet werkt. Een metafoor is “de wijze vrouw op de heuvel” die naar beneden geroepen wordt als mensen problemen niet meer kunnen oplossen en een overstijgende wijsheid nodig hebben. Belangrijke keynotes voor de 6 zijn: waarheid, betrouwbaarheid, observatie, (be)oordelen.

 

Right Angle Cross of Contagion 1
Ik ben geboren op het “Right Angle Cross of Contagion 1”.
Cross of Contagion 1 trekt je in een alternatieve realiteit. Het is in dat opzicht een aanstekelijke mutatie in richting. De opzet hier is om mensen door elkaar te schudden en een nieuwe mogelijke realiteit te laten zien. Het is gewoon mijn doel hier, maar niet iets wat ik bewust doe. Het gebeurt volledig onbewust.
Het is mijn levensvervulling om ‘Ja!’ tegen dingen te zeggen, vooral nieuwe dingen om uit te proberen. Ik heb een sterk verlangen om te experimenteren. Daarbij beschik ik over de bekrachtiging van aanstekelijkheid. Het is de “opstapeling en retentie van power door vaardige interactie, met charme/elegantie en meesterschap/beheersing”. Het heeft als doel om anderen in hun nieuwe richting te bekrachtigen.

 

Individueel & Tribal
Mijn Human Design is sterk individualistisch en tribaal gedefinieerd.
Individualisme brengt mutatie en empowerment. Het is hier niet om beïnvloed te worden, omdat het niet vernieuwend kan zijn als het zich laat beïnvloeden door de status quo van de massa. Het heeft als doel om anderen te bekrachtigen.
Tribaliteit is ondersteunend van aard. Het heeft als doel om mensen en groepen van de juiste tribe te faciliteren met educatie, middelen en energie.

De eerste 30 jaar van mijn leven heb ik geleerd door ervaring, door trial & error.
De daaropvolgende 20 jaar heb ik die ervaringen geëvalueerd en heb ik de wereld geobserveerd vanuit een hoger perspectief; dit heeft me wijs gemaakt over wat wel/niet werkt. Ik weet wat je kunt vertrouwen en wat niet.
Nu, in de laatste fase, is het tijd voor mij om mijn authenticiteit en een ander perspectief op het leven te role modelen en om beschikbaar te zijn voor de empowerment van anderen, zodat zij hun éigen authentieke uniciteit kunnen belichamen.

Vraag hier je eigen Human Design Bodygraph op